Florence Margenat

Advocate Partner
Inscrite au barreau depuis 2007

Werktalen

Frans, Nederlands, Engels, Spaans

Expertise

Intellectueel eigendom (auteursrecht, fiscale regeling van auteursrechten, naburige rechten, handelsmerken, octrooien), mediarecht, cultuur en nieuwe technologieën - Gegevensbescherming - Ondernemingsrecht

Florence Margenat is sinds 2007 advocate aan de Brusselse balie.

Alvorens zich te specialiseren in intellectuele rechten, heeft Florence een aantal jaar ondernemingsrecht uitgeoefend (met inbegrip van marktpraktijken en consumentenbescherming). In 2017 werd Florence gemachtigd door de Brusselse Orde van Advocaten om de titel van specialist in intellectuele eigendomsrechten, mediarecht en informatie- en communicatietechnologieën (ICT) -recht te voeren, die ze al een aantal jaren uitoefent zowel in contractuele en procedurele zaken, als in adviesverlening.

Florence is sinds 2019 bij INTAKT. Ze ontwikkelt haar intellectuele eigendomspraktijk  in uiteenlopende sectoren: muziek, audiovisuele media, literatuur, culturele sector, reclame, mode, internet, industrie, enz. Florence behandelt ook kwesties op het gebied van copyrightbelasting en privacy (waaronder bescherming van persoonsgegevens). Sinds 2013 is ze ook derde-beslisser bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI) voor geschillen betreffende “.be” domeinnamen. Daarnaast is Florence is ook erkend bemiddelaarster.

Florence behaalde haar diploma rechten aan de Université Libre de Bruxelles en heeft als specialisatie een master in intellectuele eigendomsrechten en nieuwe technologieën aan de KUL (HUB/EHSAL). Ze is ook trainer aan het Institut de communication du barreau de Bruxelles (ICBB) en BUBA-docent in intellectueel eigendom.