Integriteit & Actie

Met een uitgesproken moderne benadering van het beroep, zijn de advocaten van INTAKT ervan overtuigd dat de relatie tussen een advocaat en zijn cliënt op een reëel partnerschap berust.

Een team van gedreven advocaten dat inzet op het ondersteunen van projecten en het oplossen van geschillen.

Naast een grondigejuridische kennis, kennis van de procedures en de economische realiteit, verwachten cliënten van hun advocaat ook oprechte ondersteuning, beschikbaarheid, reactievermogen en flexibiliteit.

INTAKT is een multidisciplinaire kantoor dat momenteel ongeveer vijftien advocaten telt.

Ons team

INTAKT

Advocaten die in teamverband de belangen van hun cliënten behartigen door effectieve en snelle oplossingen te zoeken.

Advocaten die zich inzetten voor de kernwaarden van het beroep en voor een moderne, pragmatische benadering ervan.

Een kantoor dat openstaat voor, alternatieve geschillenbeslechting (bemiddelng, verzoening en arbitrage) en daarvoor de nodige kennis en ervaring heeft.

Contacteer ons